Делегација Псковског државног универзитета успоставила сарадњу са Београдским и Нишким

Псковски државни универзитет и Руски дом је одржао низ продуктивних састанака, усмерених на развој образовних и научних програма са факултетима Универзитета у Београду.

Уз подршку Руског дома 19. јуна потписан је Споразум о сарадњи између Псковског државног универзитета и Биолошког факултета. Документ су потписали ректор Псковског државног универзитета проф. др Наталија Иљина и декан Биолошког факултета проф. др Љубиша Станисављевић. Према Споразуму, партнери ће развијати заједничке научне пројекте, изводити практичну наставу за студенте и објављивати заједничка научна истраживања.

Испред Биолошког факултета Универзитета у Београду састанку су, поред декана проф. др Љубише Станисављевића, присуствовали др Предраг Зоран Вујовић, ванредни професор за ужу научну област ,,Физиологија животиња и човека“ и запослени на катедрама за зоологију, биохемију и микробиологију.

Руску страну је представљала делегација у саставу: ректор Псковског државног универзитета Наталија Иљина, доктор биолошких наука, професор катедре за биологију и биоекологију и заменик декана Биолошког факултета Московског државног универзитета „Михаил Ломоносов“ Галина Бељакова, ванредни професор на Катедри за микологију и алгологију, кандидат биолошких наука.

Проф. др Наталију Иљину су 20. јуна на Филолошком факултету примиле продекан за међународну сарадњу проф. др Анета Ђуровић и професорка на Катедри за руски језик и књижевност проф. др Биљана Марић. Том приликом је постигнут договор о учешћу сарадника факултета и његовог дипломираног студента Марка Јевтића на ,,Летњем институту“ Псковског државног универзитета у јулу ове године на смеру „Руски језик као језик међунационалне комуникације“.

Споразум о сарадњи је истог дана потписан између Псковског државног универзитета и Медицинског факултета. Споразум су потписали ректор Псковског државног универзитета проф. др Наталија Иљина и декан Медицинског факултета проф. др Лазар Давидовић. Постигнут је договор о организовању академске размене студената, наставника и истраживача.

* * *

На иницијативу и уз подршку Руског дома 21. јуна је потписан Уговор о сарадњи између Псковског државног универзитета и Универзитета у Нишу. Уговор су потписали ректор Псковског државног универзитета проф. др Наталија Иљина и ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић.

Стране су размотриле питања сарадње у образовној, научно-истраживачкој и културно-просветној областима, закључивши да су приоритетни правци рада спровођење академске размене студената, наставног кадра и истраживача, реализација заједничких истраживачких пројеката и помоћ у објављивању научних истраживања.

Псковски универзитет je позвао студенте и професоре Универзитета у Нишу да буду учесници „Инжењерске школе“, коју Универзитет реализује заједно са Белоруским националним техничким универзитетом. Учешће у инжењерским пројектима отвориће младим стручњацима са Машинског факултета, Електронског факултета и Природно-математичког факултета добре перспективе за професионални и кадровски раст и развој.

Састанку су од стране Универзитета у Нишу присуствовали ректор проф. др Драган Антић, члан Градског већа Ниша Ненад Станковић, проректор за међународну сарадњу проф. др Весна Лопичић, декан Природно-математичког факултета проф. др Нико Радуловић, продекан Природно-математичког факултета проф. др Зорица Стојановић Радић, продекан проф. др Иван Јовановић, доктор филолошких наука, доцент на Департману за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу Ненад Благојевић.

Руску страну су представљали ректор Псковског државног универзитета Наталија Иљина, доктор биолошких наука, професор на Катедри за биологију и биоекологију и заменик декана Биолошког факултета Московског државног универзитета „Михаил Ломоносов“ Галина Бељакова, ванредни професор на Катедри за микологију и алгологију, кандидат биолошких наука.

[РУСКИ ДОМ]