У овом тренутку нису постигнути сви задати циљеви, будући да су они високо позиционирани, тешто оствариви и истовремено они од […]