Из данашње перспективе, засигурно, у стваралаштву српског авангардисте Љубомира Мицића најзначајнији сегмент представља часопис Зенит који је покренуо и уређивао, […]