I део Нема сумње да је „модерна геополитика”, дисциплина која се бави истраживањем односа просторног и политичког, настала као продукт […]