„Мајаковски се није убио у тренутку душевне кризе. Њега је убио вишак властите снаге, револверски пуцањ изнутра“ (Бранко Миљковић ) […]