У случајевима када се напред, у први ред, истура омладина, то јест када се агитује међу студентима да се излази […]