О бесплатном студирању у Русији

Запослени у Руском дому су на позив управитеља Фондације ,,Заједно за осмех“ Горана Петровића посетили средњошколске образовне установе у Малом Зворнику у Србији и Зворнику у Републици Српској.

Олесја Бабенко и Георгиј Енгелхардт су представили ученицима Средње школе у Малом Зворнику програм бесплатног студирања на руским државним универзитетима, те широке могућности избора факултета и студијских програма. Млади су имали доста питања, а било је и оних који су се већ одлучили за студије у Русији у области медицине, туризма и глуме. Била је ово прилика за упознавање са професором Миљаном Лазићем, који овде предаје руски језик. Образовне и културне иницијативе Руског дома подржали су заменик градоначелника Малог Зворника Бранко Илић и директор Средње школе Марта Живановић.

Након посете Малом Зворнику, Руски дом је обишао Гимназију и средњу стручну школу ,,Петар Кочић“, једну од најбољих средњих школа у Републици Српској. За средњошколце, који овде похађају наставу из области економије, трговине и угоститељства одржане су три тематске презентације и дата детаљна упутства о учешћу на конкурсу, као и смернице за упис одговарајућих факултета, а у складу са интересовањима ученика.

Директорка Гимназије „Петар Кочић“ Биљана Писић упознала је представнике Руског дома са сарадњом коју ова образовна установа развија са Московском гимназијом и подржала организацију и одржавање заједничких образовних пројеката са Руским домом.

Срдачну добродошлицу су Руском дому указали и наставници Основне музичке школе „Војин Комадина“, као и њени ђаци који овде похађају часове виолине и клавира. На састанку са директорком Дијаном Зекановић разговарано је о могућностима сарадње, те је договорена посета ученика школе Руском дому.

Своју просветну мисију Руски дом је завршио у Техничком школском центру у Каракају, где су ученицима старијих разреда представљене могућности бесплатног наставка образовања на руским техничким факултетима.

[РУСКИ ДОМ]

Драги пријатељи,

Обавештавамо вас да је регистрација на сајту https://education-in-russia.com за учешће на конкурсу „Бесплатно високо образовање у Русији“ продужена до 15. децембра 2023. године-

Коју документацију проверавамо током октобра и новембра?

Прва етапа конкурса до 15. децембра:
1. Потписана Анкета на профилу,
2. Скен-копија пасоша (читка копија у боји прве странице пасоша),
3.Скен-копија потврде о стеченом образовању уз оцене (диплома о завршетку+оцене). Кандидати који сада завршавају последњи разред средње школе или гимназије прилажу скен-копију потврде са оценама за претходну годину.

Друга етапа конкурса до 20. децембра:
1. Превод прве странице пасоша на руски језик са овером судског преводиоца,
2. Превод дипломе или превод потврде са оценама за претходну годину са овером судског преводиоца,
3. Лекарска уверења https://ruskidom.rs/sr/kvota/medicinska-dokumentaci-a

* Коришћењем јединственог обрасца лекарског уверења у двојезичном формату https://ruskidom.rs/wp-content/uploads/2022/12/edinaja-med-spravka-serbskij.pdf нећете морати да преводите лекарска уверења и иста оверавате код судског преводиоца. Јединствени образац лекарског уверења није намењен кандидатима којима се лекарска уверења издају у Русији, с обзиром на то да се иста издају на руском језику.

Сву наведену документацију прилажете на Вашем личном профилу на сајту https://education-in-russia.com

Нема потребе да нам лично достављате оригинале докумената.

 

[РУСКИ ДОМ]