Професор Виљегжанин, шеф катедре за међународно право МГИМО одржао предавање на Правном факултету

У петак, 13. октобра 2023. године, предавање „Outlines of the History of International Law of the Sea“ одржао је проф. др Александар Виљегжанин (Александр Николаевич Вылегжанин), шеф Катедре за међународно право универзитета МГИМО.

Дао је преглед традиционално посматраних извора из 20. века – аката донетих на Хашкој конференцији 1930. године, Конференцији УН о праву мора 1958 и UNCLOS из 1982. године. Подвукао је значај питања ширине појаса територијалних вода и сукоба интереса између приобалних држава и поморских сила у том погледу, док се није дошло до компромиса од 12 наутичких миља.

После овог увода, међутим, повео нас је даље у прошлост и говорио о сукобу идеја Гроцијуса и Селдена, односно концепција отвореног и затвореног мора (Mare Liberum – Mare Clausum), истичући како се идеја слободне пловидбе појављује још у дипломатској преписци између руског цара Фјодора Ивановича и енглеске краљице Елизабете у 16. веку.

Отишао је затим још корак уназад и говорио нам о родоским поморским законима, који су извршили значајан утицај на римско, а затим и ромејско право. Описао нам је укратко многе изворе настале у средњем веку: поморско право Василика, Јерусалимских Асиза (засновано претежно на обичајном праву источног Медитерана, утицало је на многе градове те регије, укључујући и Венецију), француска Олеронска правила која су реципирана и у Енглеској и Шпанији, Визбијске законе и друге прописе градова Ханзеатске лиге, енглеску Црну књигу адмиралитета, шпанску компилацију Consolato del Мare…

На крају, показао нам је трагове различитих историјских схватања у модерним случајевима, где различите државе сходно својој традицији различито тумаче исте прописе међународног права.

 

[ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ]