Промоција уџбеника руског језика уз наступ хора “Лучинушка”

У Руском дому је у оквиру његовог образовног програма одржано представљање Уџбеника за руски језик доц. др Јелене Михајловић и Граматике руског језика професора емеритуса Радмила Маројевића.

Граматика руског језика Радмила Маројевића је добро знана генерацијама ученика средњих школа, али и студентима руског језика који су наставили учење овог језика у функцији струке. Језички приручник, намењен за учење и наставу руског језика пре свега у српској говорној средини, постао је неизоставно средство за савладавање граматичког система руског језика.

Уџбеник руског језика Јелене Михајловић, нешто је уже намене, јер је његов концепт пре свега упућен студентима факултета и високих школа економско-туристичко-угоститељског смера. Ово наставно средство поред лексичког, садржи и граматички материјал, вежбе и текстове за читање са појмовима о историји, култури, економији и националној традицији Русије.

Програм представљања уџбеника употпуњен је наступом хора ,,Лучинушка” Филолошког факултета у Београду.

 

[РУСКИ ДОМ]

РУБРИКА: ВестиОЗНАКЕ: , , , ,